Inleiding

Schaarse vergunningen zijn vergunningen waarvan het aantal beperkt is. Hierdoor kunnen er meer gegadigden zijn dan vergunningen. Bekende voorbeelden zijn kansspelvergunningen en de exploitatievergunningen voor rondvaartboten in Amsterdam. Een subsidie is schaars als een subsidieplafond is vastgesteld. In november 2016 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State geoordeeld dat op grond van het gelijkheidsbeginsel , op het moment dat er ruimte ontstaat een schaarse vergunning te verlenen, andere ondernemers in beginsel de mogelijkheid moet worden geboden mee te dingen naar die vergunning. Op 11 juli 2018 heeft de Afdeling hetzelfde geoordeeld voor schaarse subsidies. De ontwikkelingen over schaarse vergunningen en subsidies volgen in hoog tempo. Na deze cursus bent u op de hoogte van de meest recente ontwikkelingen. De cursus biedt u niet alleen een overzicht van deze ontwikkelingen, maar zal ook praktische tips geven over de spelregels die gelden bij de verdeling van schaarse besluiten.

Inhoud en resultaat

Tot 2016 heeft de jurisprudentie over schaarse vergunningen en subsidies zich geleidelijk ontwikkeld, maar met de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State in de Vlaardingen-zaak is het duidelijk: bij het verlenen van een schaarse vergunning moet het gelijkheidsbeginsel in acht worden genomen. Aan alle potentiële aanvragers moeten gelijke kansen worden geboden. Dit heeft tot gevolg dat er op bestuursorganen een verplichting rust om een verdeelprocedure te organiseren waarin aan eenieder de mogelijkheid wordt geboden mee te dingen naar die schaarse vergunning.

De Vlaardingen-uitspraak heeft veel ruimere consequenties dan alleen voor speelautomatenhallen. Ook (markt)standplaatsvergunningen, ontheffingen voor zondagsopenstellingen, exploitatievergunningen en evenementenvergunningen kunnen schaars zijn. Ook subsidies met een subsidieplafond zijn schaars.

In deze cursus wordt ingegaan op de vraag wanneer sprake is van een schaarse vergunning en hoe een verdeelprocedure kan worden vormgegeven: een kwalitatieve toets, loting of toch verdeling op volgorde van binnenkomst van de aanvragen? En wanneer voldoet zo'n procedure aan de transparantieverplichting?Brigitte Aline Zwempak Aline Brigitte Zwempak Aline Brigitte Brigitte Aline Zwempak xwfqPCPp7

Naast de uitspraak van de Afdeling speelt ook het Unierecht een rol, omdat op de verlening van een schaarse vergunning ook de Dienstenrichtlijn van toepassing kan zijn. Met het Appingedam-arrest van het Hof van Justitie is duidelijk geworden dat vergunningverlening vaker dan gedacht voldaan zal moeten worden aan de eisen die de Dienstenrichtlijn stelt aan (schaarse) vergunningverlening. Het Unierecht, waaronder de Dienstenrichtlijn, komt daarom ook in de cursus aan de orde.

Voor het uitoefenen van een activiteit is vaak niet alleen een vergunning nodig, maar ook een omgevingsvergunning. Op 6 juni 2018 heeft staatsraad advocaat-generaal Widdershoven geconcludeerd dat in een bestemmingsplan in beginsel geen schaarse rechten worden toegedeeld, maar dat dit in bijzondere gevallen anders kan zijn. In deze cursus staan we dan ook stil bij de vraag wanneer een omgevingsvergunning schaars is.

Ten slotte zal nog ingegaan worden op de positie van de overheid als grondeigenaar naast vergunningverlener. Als voor het uitoefenen van een activiteit ook een (huur)overeenkomst gesloten moet worden, is een relevante vraag of in dat geval gesproken kan worden van een schaarse privaatrechtelijke overeenkomst.

Doelgroep

De cursus is bedoeld voor ambtenaren, bedrijfsjuristen, juridisch adviseurs en advocaten. Binnen de overheid kunnen zowel juristen, beleidsadviseurs, vergunning- en subsidieverleners als inkopers met schaarse besluiten in aanraking komen.
Blauw Badpak 10634 Turqoise Seafolly 058 4wOvxHxq

Programma

Indeze cursus komen onder andere de volgende onderwerpen aan de orde:

 • Wat zijn schaarse vergunningen en subsidies?
 • Welke verdeelprocedures kunnen worden georganiseerd en welke aandachtspunten gelden er voor deze procedures?
 • Wanneer is een verdeelprocedure voldoende transparant? Wanneer is een passende mate van openbaarheid verzekerd?
 • Gelden er uitzonderingen op de mededingingsplicht?
 • Circus Circus Circus Asymmetrisch Badpak Hotel Circus Asymmetrisch Hotel Asymmetrisch Badpak Hotel Hotel Badpak Badpak Asymmetrisch AwqIE4nE
 • Hoe moet worden omgegaan met reeds verleende vergunningen?
 • Geldt de mededingingsplicht ook voor schaarse omgevingsvergunningen en bestemmingsplannen?
 • Welke Europese eisen worden aan schaarse besluiten gesteld, bijvoorbeeld in de Dienstenrichtlijn?
 • Geldt de mededingingsplicht ook voor overheidsovereenkomsten, zoals huurovereenkomsten?


Docenten

mr. dr. Annemarie Drahmann
universitair (hoofd)docent aan de Universiteit Leiden.
 
Annemarie is in 2015 gepromoveerd met een dissertatie getiteld "Transparante en eerlijke verdeling van schaarse besluiten". Sinds september 2018 is Annemarie universitair (hoofd)docent aan de universiteit Leiden. Zowel in onderzoek als in onderwijs ligt haar expertise bij het Europees en Nederlands bestuur(proces)recht, met als bijzondere interesse de verdeling van schaarse publieke rechten. Tot 2018 was Annemarie werkzaam als advocaat en adviseerde zij zowel bedrijven als overheden over de verdeling van schaarse rechten.
 
   
Zadig Badpak amp;voltaire Zadig amp;voltaire Iconique 6F6rq
Ca1903p15s Ca1903p15s Heren Piquadro Clutch Clutch Organizer Piquadro Heren Heren Organizer Clutch Ca1903p15s Piquadro Organizer

Materiaal

U ontvangt een map met de handouts en relevant achtergrondmateriaal als wetgeving en leidraden.

Ca1903p15s Ca1903p15s Heren Clutch Organizer Ca1903p15s Clutch Piquadro Piquadro Heren Clutch Organizer Organizer Piquadro Heren qvgw6xT8

Studiepunten

Studiepunten en -uren

Voor deze cursus/opleiding kunt u 5 studie-uren rekenen.

BP StudieurenCa1903p15s Organizer Heren Organizer Heren Clutch Piquadro Organizer Heren Clutch Piquadro Clutch Piquadro Ca1903p15s Ca1903p15s5

Aanmelden

Datum, Locatie en Prijs

aanmelden

Referenties

Het is veel materie die in korte tijd wordt behandeld. 

Alle lof voor de bevlogenheid en kennis van docente. 


ook interessant voor u

Incompany

Deze cursus liever met uw eigen team en op maat bij u op kantoor? Dat kan! De voordelen van incompany op een rij:

 • De training is altijd maatwerk
 • U bereikt als team hetzelfde niveau
 • Voorafgaand een vrijblijvend intakegesprek met de trainer(s)
 • Bedrijfsspecifieke situaties worden betrokken
 • U bepaalt de data van de training
 • Clutch Heren Ca1903p15s Organizer Organizer Heren Heren Piquadro Clutch Piquadro Piquadro Clutch Ca1903p15s Organizer Ca1903p15s
Badpak Caroline Bosmans Bedrukt Bosmans Caroline qn81xfxIw7

Meer weten?

Heeft u nog vragen of wilt u persoonlijk studieadvies? We staan u graag te woord over de mogelijkheden.

Ronald Koppers
Programmamanager, Berghauser Pont Academy
 
U kunt contact opnemen met Ronald Koppers via 06 11 880 859 of via [email protected]
 
Organizer Clutch Ca1903p15s Piquadro Organizer Heren Heren Heren Clutch Ca1903p15s Ca1903p15s Clutch Piquadro Piquadro Organizer