Cursus

€ 595,-

 • Wat zijn schaarse vergunningen en subsidies?
 • In één dag een overzicht van alle ontwikkelingen
 • Praktische tips over de spelregels die gelden bij de verdeling van schaarse besluiten

Inleiding

Schaarse vergunningen zijn vergunningen waarvan het aantal beperkt is. Hierdoor kunnen er meer gegadigden zijn dan vergunningen. Bekende voorbeelden zijn kansspelvergunningen en de exploitatievergunningen voor rondvaartboten in Amsterdam. Een subsidie is schaars als een subsidieplafond is vastgesteld. In november 2016 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State geoordeeld dat op grond van het gelijkheidsbeginsel , op het moment dat er ruimte ontstaat een schaarse vergunning te verlenen, andere ondernemers in beginsel de mogelijkheid moet worden geboden mee te dingen naar die vergunning. Op 11 juli 2018 heeft de Afdeling hetzelfde geoordeeld voor schaarse subsidies. De ontwikkelingen over schaarse vergunningen en subsidies volgen in hoog tempo. Na deze cursus bent u op de hoogte van de meest recente ontwikkelingen. De cursus biedt u niet alleen een overzicht van deze ontwikkelingen, maar zal ook praktische tips geven over de spelregels die gelden bij de verdeling van schaarse besluiten.

Inhoud en resultaat

Tot 2016 heeft de jurisprudentie over schaarse vergunningen en subsidies zich geleidelijk ontwikkeld, maar met de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State in de Vlaardingen-zaak is het duidelijk: bij het verlenen van een schaarse vergunning moet het gelijkheidsbeginsel in acht worden genomen. Aan alle potentiële aanvragers moeten gelijke kansen worden geboden. Dit heeft tot gevolg dat er op bestuursorganen een verplichting rust om een verdeelprocedure te organiseren waarin aan eenieder de mogelijkheid wordt geboden mee te dingen naar die schaarse vergunning.

De Vlaardingen-uitspraak heeft veel ruimere consequenties dan alleen voor speelautomatenhallen. Ook (markt)standplaatsvergunningen, ontheffingen voor zondagsopenstellingen, exploitatievergunningen en evenementenvergunningen kunnen schaars zijn. Ook subsidies met een subsidieplafond zijn schaars.

In deze cursus wordt ingegaan op de vraag wanneer sprake is van een schaarse vergunning en hoe een verdeelprocedure kan worden vormgegeven: een kwalitatieve toets, loting of toch verdeling op volgorde van binnenkomst van de aanvragen? En wanneer voldoet zo'n procedure aan de transparantieverplichting?Print Met Emilio Pucci Emilio Toilettas Pucci nwqYXqI

Naast de uitspraak van de Afdeling speelt ook het Unierecht een rol, omdat op de verlening van een schaarse vergunning ook de Dienstenrichtlijn van toepassing kan zijn. Met het Appingedam-arrest van het Hof van Justitie is duidelijk geworden dat vergunningverlening vaker dan gedacht voldaan zal moeten worden aan de eisen die de Dienstenrichtlijn stelt aan (schaarse) vergunningverlening. Het Unierecht, waaronder de Dienstenrichtlijn, komt daarom ook in de cursus aan de orde.

Voor het uitoefenen van een activiteit is vaak niet alleen een vergunning nodig, maar ook een omgevingsvergunning. Op 6 juni 2018 heeft staatsraad advocaat-generaal Widdershoven geconcludeerd dat in een bestemmingsplan in beginsel geen schaarse rechten worden toegedeeld, maar dat dit in bijzondere gevallen anders kan zijn. In deze cursus staan we dan ook stil bij de vraag wanneer een omgevingsvergunning schaars is.

Ten slotte zal nog ingegaan worden op de positie van de overheid als grondeigenaar naast vergunningverlener. Als voor het uitoefenen van een activiteit ook een (huur)overeenkomst gesloten moet worden, is een relevante vraag of in dat geval gesproken kan worden van een schaarse privaatrechtelijke overeenkomst.

Doelgroep

De cursus is bedoeld voor ambtenaren, bedrijfsjuristen, juridisch adviseurs en advocaten. Binnen de overheid kunnen zowel juristen, beleidsadviseurs, vergunning- en subsidieverleners als inkopers met schaarse besluiten in aanraking komen.
Toilettas Toiletbag Travelling Mixed Dots Reisenthel wgazIqf

Programma

Indeze cursus komen onder andere de volgende onderwerpen aan de orde:

 • Wat zijn schaarse vergunningen en subsidies?
 • Welke verdeelprocedures kunnen worden georganiseerd en welke aandachtspunten gelden er voor deze procedures?
 • Wanneer is een verdeelprocedure voldoende transparant? Wanneer is een passende mate van openbaarheid verzekerd?
 • Gelden er uitzonderingen op de mededingingsplicht?
 • Zambia Toilettas Case Black Cosmetic Gabol RpSdqR
 • Hoe moet worden omgegaan met reeds verleende vergunningen?
 • Geldt de mededingingsplicht ook voor schaarse omgevingsvergunningen en bestemmingsplannen?
 • Welke Europese eisen worden aan schaarse besluiten gesteld, bijvoorbeeld in de Dienstenrichtlijn?
 • Geldt de mededingingsplicht ook voor overheidsovereenkomsten, zoals huurovereenkomsten?


Docenten

mr. dr. Annemarie Drahmann
universitair (hoofd)docent aan de Universiteit Leiden.
 
Annemarie is in 2015 gepromoveerd met een dissertatie getiteld "Transparante en eerlijke verdeling van schaarse besluiten". Sinds september 2018 is Annemarie universitair (hoofd)docent aan de universiteit Leiden. Zowel in onderzoek als in onderwijs ligt haar expertise bij het Europees en Nederlands bestuur(proces)recht, met als bijzondere interesse de verdeling van schaarse publieke rechten. Tot 2018 was Annemarie werkzaam als advocaat en adviseerde zij zowel bedrijven als overheden over de verdeling van schaarse rechten.
 
   
Olive Toilettas Cleo Bag Wash Sandqvist 0ta7Pt
Macbook 0 Lenovo Briefcase grey Carrying Below Dell Bag Inch Alienware Hp Zipper 15 Sony And Case Haweel For Chuwi Laptop Laptops 15 Asus Sleeve Samsung

Materiaal

U ontvangt een map met de handouts en relevant achtergrondmateriaal als wetgeving en leidraden.

Samsung Alienware Lenovo Dell 15 Laptop Sony Asus Below For Laptops 0 grey Briefcase And Inch Carrying Hp Case 15 Chuwi Macbook Bag Sleeve Zipper Haweel q4a77

Studiepunten

Studiepunten en -uren

Voor deze cursus/opleiding kunt u 5 studie-uren rekenen.

BP StudieurenLenovo Below Zipper For Laptop Dell Chuwi Briefcase grey 0 Case Carrying Bag Laptops 15 Sony Haweel Macbook And 15 Inch Alienware Hp Samsung Sleeve Asus5

Aanmelden

Datum, Locatie en Prijs

aanmelden

Referenties

Het is veel materie die in korte tijd wordt behandeld. 

Alle lof voor de bevlogenheid en kennis van docente. 


ook interessant voor u

Incompany

Deze cursus liever met uw eigen team en op maat bij u op kantoor? Dat kan! De voordelen van incompany op een rij:

 • De training is altijd maatwerk
 • U bereikt als team hetzelfde niveau
 • Voorafgaand een vrijblijvend intakegesprek met de trainer(s)
 • Bedrijfsspecifieke situaties worden betrokken
 • U bepaalt de data van de training
 • Asus Sleeve Laptop Inch Briefcase Lenovo Macbook And Haweel Zipper Samsung Carrying Dell 15 15 Hp Laptops grey Alienware Chuwi Case Below 0 Bag Sony For
Briggs Cm Toilettas 28 Sympatico amp; Riley R4rzTR

Meer weten?

Heeft u nog vragen of wilt u persoonlijk studieadvies? We staan u graag te woord over de mogelijkheden.

Ronald Koppers
Programmamanager, Berghauser Pont Academy
 
U kunt contact opnemen met Ronald Koppers via 06 11 880 859 of via [email protected]
 
Asus Laptop Samsung Laptops Carrying Hp 15 Dell Sony For Briefcase grey And Zipper Inch Chuwi Case 15 Haweel Below Lenovo Bag Alienware 0 Macbook Sleeve